Academic staff

M.A. Anna Hernandez-Połczyńska

Research interests:

UN system of the protection of human rights; economic, social and cultural rights, constitutional rights and freedoms

Edited books:

 • Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Commentary), ed. A. Hernandez-Połczyńska, Z. Kędzia, Warsaw 2018.
 • O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego (On Human Rights. Festschrift for Professor Roman Wieruszewski), ed. G. Baranowska, A. Gliszczyńska-Grabias, A. Hernandez-Połczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, Warsaw 2017.

Selected articles:

 • Prawo do odpowiedniego mieszkania (The Right to an Adequate Housing), [in:] Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Socjalnych i Kulturalnych. Komentarz (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. Commentary), ed. A. Hernandez-Połczyńska, Z. Kędzia, Warsaw 2018, pp. 517-541.
 • Immigration Problems Facing the European Union from the Perspective of United Nations Human Rights Council Mechanisms, Adam Mickiewicz University Law Review 2018, Vol. 8.
 • Procedury specjalne a rozbudowa uniwersalnego systemu ochrony praw człowieka (Special procedures and the expansion of the universal human rights system), Studia Prawnicze 2017, Vol. 3, pp. 101-113 (co-author).
 • Specjalne procedury Rady Praw Człowieka a Powszechny Przegląd Okresowy (Special procedures of the Human Rights Council and the Universal Periodic Review), [in:] O prawach człowieka. Księga jubileuszowa Profesora Romana Wieruszewskiego (On Human Rights. Festschrift for Professor Roman Wieruszewski), ed. G. Baranowska, A. Gliszczyńska-Grabias, A. Hernandez-Połczyńska, K. Sękowska-Kozłowska, Warsaw 2017, pp. 219-226.
 • Universal Periodic Review [in:] Report on the analysis and critical assessment of EU engagement in UN bodies, 2014, http://www.fp7-frame.eu/frame-reps-5-1/.

Participation in research projects:

 • Since 2017: Impact of the universal standard of human rights protection on the case law of the European Court of Human Rights. Critical Analysis. Project financed by the National Science Center of Poland.
 • 2013-2018: International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – A Commentary. Project financed by the National Science Center of Poland.
 • 2014-2015: Fostering Human Rights Among European (Internal and External) Policies (FRAME). Project financed by the 7th Framework Program of the European Commission (FP7/2007-2013).

Coordination of summer courses:

 • Summer Course on International Protection of Human Rights “Gender in Law and Practice”, 27.08.-5.09.2018 r.
 • Refugees and Migrants in International Human Rights Law, 3– 12.07.2017 r.
 • Refugees and Migrants in International Human Rights Law, 22-31.08.2016 r.
 • Summer Course on International Protection of Human Rights – Resolution of Conflicts Concerning Minorities, 31.08.-9.10.2015 r.

Contact

Office hours

Tuesday, 10:00-13:00

Institute of Law Studies Polish Academy of Sciences

Nowy Świat 72 (Staszic Palace)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl