Academic staff

Prof. Irena Rzeplińska

Professor of criminology in the Institute of Law Studies Polish Academy of Sciences.
Editor of „Archives of Criminology”, (“Archiwum Kryminologii”) – the main Polish journal of criminology.
President the Polish Society of Criminology of Professor Stanisław Batawia.

Head of scientific projects focused on:

 • youth crime and its control in Poland and contemporary societies; financed by National Centre of Science,
 • foreigners’ and migrants’ criminality in Poland; financial by National Centre of Research and Development,
 • mechanisms of formation and development of criminal careers; financed by National Centre of Science (2017-2020)

Together with team from Department of Criminology Institute of Law Studies authored the book “Criminality and Criminal Justice in Contemporary Poland. Sociopolitical Perspectives”, Ashgate 2015.

Scientific editor, together with Witold Klaus and Katarzyna Laskowska of the book dedicated to the topic of foreigners’ criminality, titled „Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne”, edited by SCHOLAR, Warszawa 2017.

Fields of research:

Youth crime and its control in contemporary societies, problems of punitivity, crime as a phenomenon in political debate, criminal careers, foreigners’ and migrants’ criminality, asylum law and rights of refugees and migrants – ethnographical and criminological analysis.

Lecturer of Criminology at the Institute of Social Prevention and Resocialization, University of Warsaw.
Professor conducting seminar at Doctoral Studies at the Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences.

Selected publications

 • W. Klaus, M. Lévay, I. Rzeplińska, M. Scheinost, Refugees and asylum seekers in Central-European Countries – reality, politics and the creation of fear in societies, w: H. Kury, S. Redo (red.), Refugees and Migrants in Law and Policy Challenges and Opportunities for Global Civic Education, Springer 2018, s. 457-494.
 • W. Klaus, K. Laskowska, I. Rzeplińska (red.), Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne, wyd. SCHOLAR, Warszawa 2017
 • I. Rzeplińska, J. Włodarczyk – Madejska: Przestępczość cudzoziemców w Polsce na podstawie policyjnych statystyk przestępczości w: W. Klaus, K. Laskowska, I. Rzeplińska (red. naukowa): Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne, wyd. SCHOLAR , Warszawa 2017
 • I. Rzeplińska, Społeczeństwo polskie wobec migrantów, w: K. Buczkowski, W. Klaus, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst (red.), Zmiana i kontrola. Społeczeństwo wobec przestępczości, Warszawa 2017
 • I. Rzeplińska: Zapobieganie przestępczości cudzoziemców w Polsce, „Archiwum Kryminologii”, Tom XXXVIII 2016
 • I. Rzeplińska: Cudzoziemcy – sprawcy przestępstwa na terenie Polski, „Archiwum Kryminologii”, Tom XXXVIII 2016
 • W. Klaus, I. Rzeplińska, D. Woźniakowska – Fajst, Victimisation and delinquency of minors in Central – European Countries, w: H. Kury, S. Redo, E. Shea (eds), Women and Children as Victims and Offenders: Background – Prevention – Reintegration. Suggestions for Succeeding Generations, Springer 2016
 • K. Buczkowski, B. Czarnecka-Dzialuk, W. Klaus, A. Kossowska, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst, D. Wójcik, Criminality and Criminal Justice in Contemporary Poland. Sociopolitical Perspectives, Ashgate 2015
 • K. Buczkowski, B. Czarnecka-Dzialuk, W. Klaus, A. Kossowska, I. Rzeplińska, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst, D. Wójcik, Społeczno-polityczne konteksty współczesnej przestępczości w Polsce, Warszawa 2013
 • I. Rzeplińska, Z badań nad karierami kryminalnymi nieletnich, w:, Problemy wymiaru sprawiedliwości karnej, Księga Jubileuszowa Profesora Jana Skupińskiego, (red.) A. Błachnio-Parzych, J. Jakubowska-Hara, J. Kosonoga, H. Kuczyńska, Warszawa 2013
 • K. Buczkowski, W. Klaus, A. Kossowska, I. Rzeplińska, D. Woźniakowska-Fajst, Rola polityków i mediów w społecznym odbiorze przestępczości, „Studia Prawnicze”, 2012, nr 2 (191)
 • I. Rzeplińska, Nieletni i reakcja na ich czyn, w: A. Adamski, J. Bojarski, P. Chrzczonowicz, M. Leciak (red.), Nauki penalne wobec szybkich przemian socjokulturowych. Księga jubileuszowa Profesora Mariana Filara, Tom I, Toruń 2012
 • I. Rzeplińska, Cele i zadania działalności Rzecznika Praw Obywatelskich w zakresie migracji i praw cudzoziemców – wprowadzenie do dyskusji na posiedzeniu Komisji Ekspertów ds. Migrantów, w: Przestrzeganie praw cudzoziemców w Polsce, Rzecznik Praw Obywatelskich, Warszawa 2012
 • I. Rzeplińska, Pa, pa, recydywo!!! O bezsensie regulacji w prawie karnym odpowiedzialności karnej w warunkach recydywy, w: P. Kardas, T. Sroka, W. Wróbel (red.), Państwo prawa i prawo karne. Księga Jubileuszowa Profesora Andrzeja Zolla, Tom II. Lex Wolters Kluwer, Warszawa 2012
 • A. Kossowska, K. Buczkowski, W. Klaus, I. Rzeplińska, D. Woźniakowska-Fajst, The role of politicians and the media in society’s perception of crime, w: A. Šelih, A. Završnik (eds.), Crime and Transition in Central and Eastern Europe, New York-Heidelberg-Dordrecht-London, Springer 2012
 • I. Rzeplińska, Kariery kryminalne nieletnich skazanych w warunkach art. 10 § 2 k.k., w: A. Michalska-Warias, I. Nowikowski, J. Piórkowska-Flieger (red.), Teoretyczne i praktyczne problemy współczesnego prawa karnego. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Bojarskiemu, Lublin 2011
 • W. Klaus, I. Rzeplińska, D. Woźniakowska-Fajst, Punitivity In Polish Law, Public Opinion, And Penal Policy, w: H. Kury, E. Shea (eds.), Punitivity. International Development. Vol. 2: Insecurity and Punitiveness, Bochum 2011
 • I. Rzeplińska, Nieletni w badaniach katamnestycznych – dorosła przestępczość dawnych nieletnich, w: J. Wawrzyniak, M. Laskowska (red.), Instytucje prawa konstytucyjnego w dobie integracji europejskiej. Księga Jubileuszowa dedykowana Prof. Marii Kruk-Jarosz, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2009

Contact

Office hours

Thursday, 10:00-12:00, room 248

Institute of Law Studies Polish Academy of Sciences

Nowy Świat 72 (Staszic Palace)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl