Academic staff

Ph.D Justyna Włodarczyk-Madejska

General information

 • A graduate of criminology at the University of Warsaw. From 2015, she was an assistant at the Department of Criminology ILS PAS.
 • Since 2016, she has been working as a research and technical specialist at the Institute of Justice.
 • She participated in many research projects as well as many conferences – Polish and international. Currently at ILS PAS, she is carrying out two research projects. The first of them concerns the mechanisms of criminal careers. The second one is devoted to the execution of isolation measures applied to juveniles.
 • She has been a member of the Polish Society of Criminology since 2015, and from 2016 – member of the European Society of Criminology.
 • Research interests focus on criminology, justice, cooperation of juvenile courts with supporting institutions in the adjudication proces, application and execution of measures to juveniles, criminal carrers

Research interest

Criminology, justice, cooperation of juvenile courts with supporting institutions in the adjudication process, application and execution of measures to juveniles, criminal careers.

Additional information

Research projects ILS

 1. „SIC-Modułowy wielozadaniowy System Identyfikacji Cudzoziemców wraz z modułem ryzyka ofiar przestępstwa handlu ludźmi” – the project financed by the National Center for Research and Development ended in April 2017 – research contractor and assistant.
 2. „Współpraca sądu rodzinnego z innymi instytucjami przy orzekaniu środków wobec nieletnich”, the project financed by the Ministry of Science and Higher Education ended in April 2017 – project manager.
 3. „Mechanizmy powstawania i rozwoju karier przestępczych” – the project financed by the National Center for Research and Development, in progress, research contractor.
 4. „Wykonywanie środków orzeczonych przez sąd dla nieletnich. Badanie pracowników młodzieżowych ośrodków wychowawczych i zakładów poprawczych” – the project financed by the Ministry of Science and Higher Education ended in September 2018 – project manager.
 5. „Wykonywanie izolacyjnego środka wychowawczego oraz środka poprawczego w opinii pracowników pedagogicznych. Analiza zebranego materiału badawczego” – the project financed by the Ministry of Science and Higher Education, in progres – project manager.

Other research projects

 1. Stosowanie izolacyjnego środka wychowawczego w postaci umieszczenia w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych oraz środka poprawczego przez sądy rodzinne i nieletnich w świetle danych statystycznych i badań aktowych, Institute of Justice.
 2. Koszty postępowań sądowych w sprawach rozwodowych, Institute of Justice.
 3. Biegły w postępowaniu sądowym. Kompleksowy obraz systemu w świetle badań aktowych, ankietowych, statystycznych i ekonomicznych, Institute of Justice.
 4. Tłumaczenia poświadczone w praktyce wymiaru sprawiedliwości, Institute of Justice.
 5. Oszacowanie kosztu kompleksowego postępowania rozwodowego małżonków posiadających małoletnie dzieci, Institute of Justice.
 6. Efektywność opiniodawczy zespołów sądowych specjalistów, Institute of Justice.
 7. Standard odpowiedzialności dyscyplinarnej w polskim systemie prawnym na przykładzie wybranych zawodów prawniczych, Institute of Justice.
 8. Atlas przestępczości w Polsce 6, Institute of Justice.
 9. Tendencje wpływu spraw do sądów powszechnych w Polsce, Institute of Justice.
 10. Efektywność pracy sędziów w sądach, Institute of Justice.
 11. Biegli sądowi z zakresu medycyny, Institute of Justice.
 12. Reakcja na przestępstwa przeciwko rodzinie, Institute of Justice.
 13. Wykonanie kary dożywotniego pozbawienia wolności w Polsce, University of Warsaw.
 14. Spójność karania – obraz statystyczny stosowania sankcji karnych w poszczególnych okręgach sądowych, Institute of Justice.
 15. Orzekanie i wykonywanie środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym a orzekanie i wykonanie pobytu w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, Institute of Justice.
 16. Kwerenda orzecznictwa sądów powszechnych w sprawach ze skarg na przewlekłość postępowań sądowych za 2018 rok, Institute of Justice.
 17. Efektywność środków izolacyjnych stosowanych wobec nieletnich, Institute of Justice.

Publications
Selected publications

ORCID

0000-0003-0734-6293

ResearchGate

https://www.researchgate.net/profile/Justyna_Wlodarczyk-Madejska

 

Contact

Office hours

Thursday, 9:00-11:00, room (no. 248)

Institute of Law Studies Polish Academy of Sciences

Nowy Świat 72 (Staszic Palace)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl