Academic staff

M.A. Monika Szulecka

Graduate of political science (in the field of social prevention and resocialisation, legal and criminological profile) at the University of Warsaw; since 2015, employee of the Institute of Law Studies of the Polish Academy of Sciences, Department of Criminology. Since 2007 she has been collaborating with the Centre of Migration Research, University of Warsaw. She has participated in a number of national or international research projects focused on functioning of irregular migrants in Poland and in other countries, irregular migration and threats linked to migration (such as forced labour, human smuggling and trafficking in human beings), as well as migration-related criminal phenomena. Occasionally, she gives lectures or training for participants of postgraduate studies or practitioners representing institutions responsible for implementation of migration policy and immigration law in Poland. In her scientific activities she concentrates mostly on the practical aspects of law implementation, especially with regard to entry, stay and work of foreigners, as well as application of selected criminal law provisions in the context of migration processes (crimmigration phenomenon). Since 2016 she is a member of European Society of Criminology and the Polish Society of Criminology of Professor Stanisław Batawia.

Participation in the research projects carried out by the Institute of Law Studies

 • “SIC – Module Multi-task System of Identification of Foreigners with a Module of Risk Analysis of Victims of Human Trafficking” funded by the National Centre of Research and Development; coordinated by the Criminology Department at the Institute of Law Studies, Polish Academy of Sciences; partners: University of Białystok, Medcore sp. z .o.o.; duration: 2014-2017
 • “Mechanisms of creation and development of criminal careers” funded by National Science Centre, Poland; duration: 2017-2020
 • “Ensuring the safety and public order as a justification of criminalisation of migration” funded by National Science Centre, Poland; duration: 2018-2021

Selected publications

 • M. Szulecka, Wybrane zagrożenie migracyjne w Polsce w ujęciu koncepcji naznaczania społecznego, w: K. Buczkowski, W. Klaus, P. Wiktorska, D. Woźniakowska-Fajst, Zmiana i kontrola. Społeczeństwo wobec przestępczości. Warszawa 2017.
 • M. Szulecka, Migracje jako źródło wybranych zagrożeń dla porządku prawnego i publicznego, w: W. Klaus, K. Laskowska, I. Rzeplińska (red.), Przestępczość cudzoziemców. Aspekty prawne, kryminologiczne i praktyczne. Warszawa 2017.
 • Z. Brunarska, M. Kindler, M. Szulecka, S. Toruńczyk-Ruiz, Ukrainian Migration to Poland: A “Local” Mobility?, w: M. Kindler, O. Fedyuk (red.), Ukrainian Migration to the European Union. Lessons from Migration Studies. Springer International Publishing 2016, s. 115-131.
 • M. Szulecka, Regulating Movement of the Very Mobile: Selected Legal and Policy Aspects of Ukrainian Migration to EU Countries, in: O. Fedyuk, M. Kindler, Ukrainian Migration to the European Union. Springer International Publishing 2016, s. 51-71.
 • M. Szulecka, Paradoxes of formal social control. Criminological aspects of foreigners’ access to the Polish territory and labour market, “Biuletyn Polskiego Towarzystwa Kryminologicznego im. prof. Stanisława Batawii” nr 23. Warszawa 2016, s. 79-95.
 • M. Szulecka, Przejawy nielegalnej migracji w Polsce, „Archiwum Kryminologii” XXVIII. Warszawa 2016, s. 191-268.
 • M. Kindler, A. Kordasiewicz, M. Szulecka, Care needs and migration for domestic work: Ukraine-Poland. “Global Action Programme on Migrant Domestic Workers and their Families”, Geneva 2016.
 • P. Kaczmarczyk, M. Szulecka, J. Tyrowicz, Chinese Investment Strategies and Migration – Does Diaspora Matter? Chinese Migrants in Poland, in: M. Sanfilippo, A. Weinar (red.), Chinese Migration and Economic Relations with Europe. Abington, New York 2016, s. 147-174.
 • M. Szulecka, Rola migranckich instytucji ekonomicznych w procesie adaptacji migrantów z krajów azjatyckich, w: A. Piłat, J. Seges Frelak, K. Wysieńska (red.), Mała Azja w Polsce. Plany i strategie migrantów z Azji i Dalekiego Wschodu. Warszawa 2013, s. 187-210.
 • M. Szulecka, (Nie)funkcjonowanie prawa antydyskryminacyjnego w odniesieniu do cudzoziemców w praktyce, w: W. Klaus (red.), Różni, ale równi – badania nad równym traktowaniem cudzoziemców w Polsce. Warszawa 2013, s. 59-108.
 • R. Stefańska, M. Szulecka, Bezpieczny status prawny jako determinanta awansu ekonomiczno-zawodowego odmiennych grup imigrantów w Polsce, „Central and Eastern European Migration Review”, Vol. 2, No. 1. Warszawa 2013, s. 91–115.
 • J. Fomina, T. Horbowski, A. Lepak, M. Szulecka, Przejścia graniczne w czasie Euro 2012. Warszawa 2013.
 • N. Klorek, M. Szulecka, Migrant Economic Institutions and Their Environmental Influence: A Case Study of Trade Centres Located in Wolka Kosowska. Research Report 3/2013. Warszawa 2013.
 • M. Kindler, M. Szulecka, The economic integration of Ukrainian and Vietnamese Women in the Polish labour market, w: L. Nare, J. Andall (red.), Gender and the Labour Market in Europe, “Journal of Ethnic and Migration Studies” Special Issue, Vol. 39, s. 649-671.
 • M. Szulecka, ‘The right’ to be exploited? Vietnamese in Poland, w: C. van den Anker, I. van Liempt (red.), Human Rights and Migrations. Trafficking for Forced Labour. Palgrave Macmillan UK 2012, s. 161-189.
 • M. Lesińska, R. Stefańska, M. Szulecka, Development of migration policies of the Czech Republic, Hungary and Poland – on the way to maturity, w: D. Drbohlav, I. Grabowska-Lusińska, Á. Hárs (red.), Immigration puzzles: Comparative analysis of the Czech Republic, Hungary and Poland. Saarbrücken 2011, s. 77-115.

Contact

Office hours

Thursday, 10:00-12:00, room 248

Institute of Law Studies Polish Academy of Sciences

Nowy Świat 72 (Staszic Palace)
00-330 Warszawa
e-mail: inp@inp.pan.pl